Návod na Fulltextové prohledávání časopisu Psalterium folia včetně příloh pomocí indexů

Začátek

Pokud nemáte volně šiřitelný program Adobe reader, opatřete si jej. Míst ke stažení anglické či počeštěné verze je mnoho. Stačí napsat do vyhledávače. V současné době jsou aktuální verze programu 9 a něco. Nejnižší verze, pro kterou byl tento postup testován je verze 7. Z webu http://zpravodaj.sdh.cz - sekce „dosud vyšlo“ si můžete stáhnout kterékoli číslo časopisu a přílohy. Budete je potřebovat všechny.
Názvy souborů jsou ve formátu časopis: ps_arabskáčísice_arabskédvojčíslí.pdf
První číslice značí číslo, dvojčíslí ročník (07, 08, 09, 10, 11 …)
příloha: pr_římskáčíslice_arabskédvojčíslí.pdf
římská číslice je číslo přílohy, dvojčíslí opět ročník.
Soubory jednoho ročníku si uložíte vždy do jednoho adresáře (složky). Jméno složky je libovolné.
Takže struktura bude vypadat třeba takto:
Vaše umístění na disku/   Psalterium/ 2007/ ps_1_07.pdf
    ps_2_07.pdf
    ...
  2008/ ...
  2009/
...

Z webu časopisu si musíte stáhnou kromě souborů PDF také následující indexové soubory: je to pro každý ročník soubor ps2007.pdx, index.idx a index1.idx. Pro další ročníky jsou to soubory pochopitelně ps2008.pdx ….
Soubor PDX uložíte do adresáře (složky), kde máte příslušné soubory PDF. Soubory index.idx a index1.idx musejí být v podadredáři (složce uvnitř), která se bude jmenovat stejně, jako soubor pdx, tedy pro ročník 2007 se bude jmenovat ps2007. Pro ročník 2007 tedy budete mít takovouto strukturu adresářů (složek):
Vaše umístění na disku/   Psalterium/ 2007/ ps2007/ index.idx
      index1.idx
    ps2007.pdx
  ps_1_07.pdf
  ps_2_07.pdf
  ...
Vypadá to strašně, ale nezoufejte. Připravili jsme pro vás celou adresářovou strukturu v jednom souboru, který si stáhnete ve formátu ZIP a rozbalíte. (psalterium.zip)

Když vyjde nové číslo

Celé dosavadní povídání je proto, abyste uměli aktualizovat indexy, pokud vyjde nové číslo. Pak si stáhnete jen PDF aktuálního čísla, PDF přílohy nebo příloh, pokud jich bude víc a nový soubor ps2010.pdx a dáte do své složky, kde máte ročník 2010 (v dalších letech tedy do jiných). Pak si ještě stáhnete nové soubory index.idx a index1.idx a nahradíte jimi ty, které máte ve složce /2010/ps2010/
Soubor psalterium.zip budu rovněž aktualizovat, ale ten je velký! Po 3. čísle 2010 má více než 66 MB.

To je vše a můžete hledat

  1. Spustíme program Acrobat Reader (třeba jak zrovna čtete tento návod).
  2. Ve sloupci nabídky „Úpravy“ ("Edit") vybereme "Hledat" ("Search"). Objeví se okno vyhledávacího modulu nadepsané "Hledat" ("Search").
  3. V dolní části tohoto okna klikneme na text "Použít rozšířené možnosti hledání" ("Use Advanced Search Options").
  4. V okénku nadepsaném "Hledat v:" ("Look In") kliknutím rozbalíme nabídku a vybereme "Vybrat Index" ("Select Index"). Objeví se okno s názvem "Výběr Indexu" ("Index selection").
  5. Klikneme na tlačítko "Přidat" ("Add").
  6. Najdeme indexový soubor (např. kde_to_máte/Psalterium/2007/ps2007.pdx), označíme jej kliknutím a potvrdíme tlačítkem "Ok".
  7. Okno "Výběr Indexu" ("Index Selection") zavřeme kliknutím na tlačítko "Ok".
Pokud budeme chtít při dalším otevření programu opět hledat v ročníku 2009, stačí v okénku "Hledat v:" ("Look In") zvolit "Nyní vybrané indexy" ("Currently Selected Indexes"). Vybraný Index zůstane aktivní, dokud jej v okně "Výběr Indexu" ("Index Selection") neodznačíme. Příště již není nutno jej na disku hledat, v okně "Index Selection" bude vždy zobrazen a můžeme jej opět označit (zaškrtnutím v přilehlém okénku). Vybrat lze i více indexů najednou (např. všechny ročníky časopisu).
Nyní již můžeme do okénka nadepsaného "Jaké slovo nebo slovní spojení chcete vyhledat?" ("What word or phrase would you like to search for?") napsat frázi, kterou chceme v Psalteriu 2009 vyhledat, tedy slovo: "Benedikt". Hledání spustíme kliknutím na tlačítko "Hledat" ("Search"). Výsledky hledání budou zobrazeny v okénku nadepsaném "Výsledky" ("Results"). Objeví se zde seznam všech Psalterií, která hledané slovo obsahují. Kliknutím na okénko označené + u názvu nějakého Psalteria se zobrazí výpis všech míst s hledaným výrazem uvnitř tohoto čísla časopisu (i s krátkým výpisem sousedních slov - to nám umožní lepší pochopení toho, co jsme to vlastně našli). Kliknutím na kteroukoliv nalezenou frázi bude zobrazeno příslušné místo Psalteria.
Ve vyhledávacím okně je možno nastavit i další volby, z nichž dvě jsou natolik potřebné, že je zde popíšeme. Dáme-li hledat slovo "Benedikt", najde program také všechna slova, která posloupnost písmen "Benedikt" obsahují a to bez ohledu na velikost písmen (např. i slovo "benediktýni"). Pokud tomu chceme zabránit, zaškrtneme "Pouze celá slova" ("Whole words only"). Poté bude program hledat pouze slova, která délkou přesně odpovídají zadání. Zaškrtneme-li navíc ještě "Rozlišovat malá a VELKÁ" ("Case-Sensitive") vyhledá program pouze slova, které uspořádáním velkých a malých písmen přesně odpovídají zadané frázi, tedy pouze slova "Benedikt". Další možnosti si pilný uživatel již snadno propátrá sám.

Jan Otcovský & JiKu