Platby a předplatné

Odběratelé Psalteria jsou rozlišeni na 4 kategorie. Jsou to kategorie

  1. Členové SDH, platí členský příspěvek, jehož minimální výše byla stanovena na 200 Kč/rok a časopis Psalterium dostávají zdarma.
  2. Nečlenové SDH, kteří jsou současně členy jednoty Musica Sacra nebo předplatiteli časopisu Varhaník, kterým SDH poskytuje nárok na bezplatné zasílání Psalteria. Přesto však mohou podpořit vydávání časopisu dobrovolným darem.
  3. Nečlenové SDH, kteří nesplňují podmínky bodu 2. Ti platí normální předplatné, které činí 200 Kč/rok včetně poštovného.
  4. Kategorie povinných výtisků.

Jednou ročně rozesíláme s Psalteriem předtištěné složenky pro platbu. Žádáme však všechny, pro které je to schůdné, aby je k platbě členských příspěvků, darů a předplatného nepoužívali a volili pokud možno variantu bankovního převodu, ke kterému použijí údaje na složence uvedené. Tato forma platby je pro odběratele i pro nás lacinější a umožňuje nám daleko lépe identifikovat plátce.

Pokud se chystáte zaplatit a složenku nemáte k dispozici, uvádíme platební údaje, jejichž dodržení zajistí, že platbu od Vás dostaneme a připíšeme správnému plátci:
číslo účtu: 1646712001/5500
variabilní symbol je vaše číslo ID, které najdete u svého jména v položce Lidé, pokud se ovšem přihlásíte do systému. Neznáte-li své přihlašovací údaje, podívejte se na návod jak na to.
Konstantní symbol pro nás není důležitý, ale potřebujeme
specifický symbol, který je 100 pro platbu členských příspěvků, 200 pro platbu darů a 300 pro předplatné časopisu.

Svou paltbu si můžete zkontrolovat na na výpisu z našeho transparentního účtu. Budete-li přihlášeni do systému, najdete u SVÉHO jména s jistým zpožděním přehled plateb (i za minulé roky počínaje 2007), které se nám podařilo od Vás identifikovat. Pokud tam svou platbu připsánu na "Váš osobní účet" nenajdete ani po dvou měsících od data platby, prosím, kontaktujte nás, neboť každý rok obrdžíme několik plateb, při kterých plátce identifikovat nedokážeme.