Platby a předplatné

Odběratelé Psalteria jsou rozlišeni na kategorie:

  1. Členové SDH, platí členský příspěvek, jehož minimální výše byla stanovena na 250 Kč/rok a časopis Psalterium dostávají ZDARMA.
  2. Nečlenové SDH, kteří jsou současně členy jednoty Musica Sacra nebo předplatiteli časopisu Varhaník. Těmto SDH nabízí zasílání Psalteria BEZPLATNĚ. Přesto však mohou podporovat činnost SDH a vydávání časopisu dobrovolným darem.
  3. Nečlenové SDH, kteří nesplňují podmínky bodu 2. Ti platí normální předplatné, které činí 200 Kč/rok včetně poštovného.
  4. Knihovny, kostely a povinné výtisky. Nad rámec povinných výtisků je Psalterium zasíláno biskupstvím, vybraným kostelům, školám, institucím a knihovnám do studoven.

Členské příspěvky a předplatné se platí ročně bankovním převodem na účet:

číslo účtu: 2000558468 / 2010 variabilní symbol: je vaše číslo ID, :

které najdete u svého jména v položce Lidé, pokud se ovšem přihlásíte do systému. Neznáte-li své přihlašovací údaje, podívejte se na návod jak na to.

Platby ze zahraničí:
IBAN: CZ96 2010 0000 0020 0055 8468
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX