Vysvětlivky k formuláři

 • titul jméno příjmení
 • adresa, telefon (nepovinné) a mobil (nepovinné)
 • datum narození (povinné jen pro zájemce o členství, slouží k sledování životních jubileí členů)
 • emailová adresa (na tu Vám budeme čas od času zasílat informace o nabídkách SDH)
 • ostatní emailové adresy (nepovinné)
 • url webu, který spravujete, nebo webu hudebního společenství, ve kterém účinkujete (nepovinné)
 • název vašeho hudebního a církevního společenství (např. Cantus amici, strašnická farnost – nepovinné, ale důležité)
 • počet objednávaných výtisků Psalteria
 • Členství
  • SDH ano/ne
  • člen jednoty Musica sacra ano/ne
  • odebírám Varhaníka ano/ne
  Členství v SDH zaškrtněte tehdy, jste-li členem odedávna a z nějakého důvodu v přehledu nejste. V případě že členem dosud nejste, je zaškrnutí políčka o členství SDH považováno za členskou přihlášku. Na informace o členství v MS a odběru Varhaníka se ptáme proto, že nabízíme členům MS a platícím odběratelům Varhaníka možnost bezplatného odběru časopisu Psalterium. Zaškrtnutí těchto údajů má charakter Vašeho čestného prohlášení o těchto skutečnostech.
 • zveřejnit údaje ano/ne – viz oddíl o ochraně osobních dat
 • username a heslo – zde si vyberete, pod jakým jménem a heslem se budete příště přihlašovat
 • zájem – zde můžete krátce napsat, jaké duchovně-hudební zájmy preferujete
 • variabilní symbol – přiděluje systém automaticky, slouží pro identifikaci plateb od Vás. Pro členy SDH je to pro platbu členských příspěvků (min. 200 Kč/rok), pro odběrartele, kteří nejsou členy SDH, ani MS, ani neplatí předplatné Varhaníka je to předplatné Psalteria ve stejné výši. Pro všechny pak možnost dobrovolného příspěvku na činnost SDH. Platby provádějte na otevřený účet SDH nebo pomocí složenek, které Vám zašleme poštou. Prosíme, využívejte raději platebního příkazu, je to jednodušší pro Vás i pro nás.

Nakládání s osobními údaji

SDH zaručuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno profesionálně, vaše emailové adresy nebudou zatíženy spamy a nebudou šířeny v hlavičkách hromadných mailů. Z Vámi poskytnutých údajů je zveřejněno pouze jméno a město.
Pokud zatrhnete volbu formuláře „zveřejnit-ano“, poskytujete přístup ke svému jménu, adrese, emailové adrese a případně url webu, ale pouze těm, kdo jsou přihlášeni do této databáze.
Je to služba zaměřená na vzájemnou informovanost členů SDH a zájemců o duchovní hudbu v této komunitě. Pokud máte vážný problém s umístěním svého jména na tomto webu, kontaktujte mě na adrese kub@sdh.cz a určitě to nějak vyřešíme k vaší spokojenosti.