Společnost pro duchovní hudbu

je dobrovolná nezisková organizace, občanské sdružení. Sdružuje zájemce o hudbu chrámovou i koncertní, zejména pak ty, kteří výsledky své činnosti na tomto poli chtějí nabídnout i jiným. Ve své činnosti se řídí stanovami a je řízena 15členným výborem. V současné době je jejím předsedou MUDr. Jaroslav Eliáš. 4 členové výboru byli jmenováni za členy Společné liturgické komise pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze. Minimální výše členských příspěvků je 200 Kč, ale dobrovolnosti směrem vzhůru se meze nekladou.

Veškeré informace o činnosti najdete na Portálu duchovní hudby, který provozuje, a jeho subwebech.

Prostřednictvím těchto stránek je nečlenům možno podat přihlášku za člena a členům upravit své kontaktní údaje.