Redakční rada

Jaroslav Eliáš
Milena Holomková
Evžen Kindler
Libor Mathauser
Rastislav Podpera
Tomáš Slavický

Širší redakční kolektiv:
Marek Franěk
Martin Grombiřík
Vladimír Koronthály
Marika Pečená
Pavel Svoboda
a další ...

Výkonný redaktor: Jarmila Štogrová
Šéfredaktor: Jiří Kub