EDITORIAL nultého čísla

Vážení čtenáři,

Dostáváte do rukou výsledek mnohaletého snažení Společnosti pro duchovní hudbu, nebo snad, doufejme, pouze samotný počátek toho výsledku – nulté číslo časopisu Psalterium, který se bude věnovat duchovní hudbě. A od příštího roku jedeme naostro. A hned na začátku se naskýtá několik zásadních otázek.

Proč v době internetu vůbec papírový časopis? Inu, nová média nevytlačují stará. Po vynálezu knihtisku lidé nepřestali psát, po vynálezu rozhlasu nepřestali číst, po vynálezu televize nepřestali poslouchat. Času nemá nikdo nazbyt a webové stránky, na rozdíl od stránek papírových, si nikdo cestou do práce nebo v čekárně u zubaře neotevře. Takže od násilného ukončení časopisu Cyril v roce 1948 máme volnou díru na trhu či – řečeno vznešeněji – neobsazenou niku. A kdo jí má obsadit, když ne my a kdy, když ne dnes. Naopak konečně už nezačít by bylo zakopávání hřiven se všemi důsledky líčenými v Písmu.

Jaká díra na trhu? A co Varhaník? Na opuštěné roli naší duchovně-hudební publicistiky vyoral první brázdu Varhaník – časopis pro varhanickou praxi, jehož redakčnímu kolektivu se podařilo vybudovat doposud jediný trvalý profesní časopis. Pojem duchovní hudby se však netýká zdaleka jenom varhanické praxe. Duchovní hudba navíc není jen liturgická hudba římskokatolické církve. Chrámoví hudebníci vzorně spolupracovali (navzájem se vykrádali a vzájemně za sebe zaskakovali) už v dobách, kdy se vůbec nevědělo, že něco jako ekumenická spolupráce někdy v budoucnu vznikne. Existuje hudební sociologie, estetika, sémiotika, hudební historie a liturgika ne toliko aplikovaná. Existují gregoriánský chorál, sborové zpívání, o slovo se hlásí skladatelé a interpreti hudby současné. Všechny tyto oblasti potřebují šířeji a mezioborověji pojatou diskusi. Psalterium tedy rozhodně nechce přinést konkurenci, nýbrž rozšíření nabídky.

To zase bude nějaké tahání peněz z kapsy? Chrámoví hudebníci nepatří většinou mezi mohovitější vrstvy společnosti. Proto nabízíme zasílání časopisu zdarma všem členům SDH, všem členům jednoty Musica Sacra a všem předplatitelům časopisu Varhaník, kteří čestně prohlásí, že objednávaný Varhaník také platí. Pro ostatní, kteří tedy spolkovost a informovanost v oblasti duchovní hudby nijak finančně nepřispívají bude roční předplatné Psalteria 200 Kč s dodáním na adresu v ČR.

A co zahraničí? Nadstandardní společná minulost nás spojuje zejména s chrámovými hudebníky na Slovensku. Problematika české a slovenské duchovní hudby si je blízká, existuje mnoho osobních kontaktů a přátelství. Proto budeme nejen v Psalteriu o Slovensku informovat a využívat slovenských autorů, ale budeme se snažit, aby časopis byl na Slovensku dostupný za podobných podmínek, jako v zemích koruny české.

Jak si Psalterium objednat? Nejnormálněji tak, že navštívíte webové stránky http://zpravodaj.sdh.cz (což jste právě učinili) a podíváte se, jestli tam už náhodou nejste a vyplníte jednoduchý registrační formulář. O trochu složitější to budeme mít, pokud nám pošlete e-mail na adresu psalterium@sdh.cz. Kdo nemá přístup k elektronickým sítím (což se Vás, právě čtoucích, netýká), nechť pošle obyčejný dopis na adresu redakce.

Jak to bude s internetovou podobou Psalteria? Již vlastně existuje téměř dva roky. Je jí informační a diskusní server Blog duchovní hudby, tam je možno diskutovat i uplatnit aktuální informace a články, pro které přece jen v papírovém časopise místo nezbyde.

Tak tedy do toho. Můj nedostižný předchůdce Ferdinand Lehner by uzavřel slovy „Pracujme a Pán Bůh pomůže!“, a já v rámci nutné inovace dodávám „Drzý čelo lepší než poplužní dvůr“.

Jiří Kub