Časopis Psalterium a členství v SDH

Tyto stránky slouží primárně k projevení zájmu o odebírání časopisu Psalterium a sekundárně k evidenci členů Společnosti pro duchovní hudbu, z.s.

Členové mají nárok na bezplatné zasílání časopisu. Členská základna je pro spolek důležitá, nikoliv finančně, ale zejména proto, že vypovídá o zájmu o naší činnost. Formálně se počet členů dokládá ke grantovým žádostem. Fakticky ale členstvím vyjadřujete podporu naší činnosti a projektům, které realizujeme. Poskytujete zpětnou vazbu, morální podporu, že naše snažení má smysl.

Jestliže se zabýváte duchovní hudbou a ztotožňujete se s posláním spolku podporovat a rozvíjet duchovní hudbu, staňte se členem SDH.

S časopisem pravidelně vycházejí notové přílohy a odborné publikace. Psalterium vydává vokální a varhanní díla z pokladů staré hudby i novou tvorbu současných autorů. Pokud notový materiál sami nevyužijete, uložte jej do archivu ve vašem kostele. Tam jej později někdo objeví a vydání najde uplatnění.

Časopis Psalterium vydává společnost Psalterium s.r.o., jejímž jediným vlastníkem je SDH. Vychází od roku 2006, v současnosti 4 čísla ročně s notovou přílohou. Na stránce časopisu PSALTERIUM.cz najdete starší čísla, noty i provozovací materiál.

Tištěný časopis „Psalterium – zpravodaj pro duchovní hudbu“ doplňuje informační a diskusní prostředí, které Společnost pro duchovní hudbu (SDH) cíleně vytváří pro oblast liturgické, neliturgické i koncertní duchovní hudby, a to zejména Portál duchovní hudby, kde se také můžete dozvědět o činnosti SDH více informací.

              
Ondřej Šmíd
šéfredaktor a mistopředseda SDH