Vážení návštěvníci,
cílení zájemci i ti, kteří náhodně zabrousili,

tyto stránky slouží ke dvěma účelům. Primárně k projevení zájmu o odebírání časopisu Psalterium a sekundárně k evidenci členů Společnosti pro duchovní hudbu, protože všichni členové mají nárok na bezplatné zasílání časopisu.

Tištěný časopis „Psalterium – zpravodaj pro duchovní hudbu“ doplňuje informační a diskusní prostředí, které Společnost pro duchovní hudbu (SDH) cíleně vytváří pro oblast liturgické, neliturgické i koncertní duchovní hudby, a to zejména Portál duchovní hudby a Blog duchovní hudby, kde se také můžete dozvědět o činnosti SDH více informací.

Časopis Psalterium vydává společnost Psalterium s.r.o., jejímž jediným vlastníkem je SDH. Pro začátek bude vycházet 6x ročně, na sklonku roku 2006 bude distribuováno nulté číslo všem zájemcům zdarma.

              
Jiří Kub
šéfredaktor a mistopředseda SDH